Nhẫn tỳ hưu ngọc Myanmar bổ trợ công danh sự nghiệp FS2030

/images/post/2015/03/18/22//nhan-ty-huu-FS2030-1.jpg

963,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Myanmar (tại Việt Nam)
+ Kích thước (đường kính): 1.8-2cm
+ Khối lượng: 23gr
+ Ý nghĩa: bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp, tịch tà, hóa sát, trừ tiểu nhân, thị phi …
+ Cách sử dụng: Nhẫn đeo tay

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>